Recent News
Stres

Stres jest naturalną obroną organizmu przed drapieżnikami i niebezpieczeństwem. Powoduje, że ciało zalewa fala hormonów, które przygotowują jego systemy do uniknięcia lub konfrontacji z niebezpieczeństwem. Ludzie powszechnie określają to jako mechanizm walki lub lotu.

Kiedy człowiek staje w obliczu wyzwania lub zagrożenia, ma częściowo fizyczną reakcję. Ciało aktywuje zasoby, które pomagają ludziom albo pozostać i stawić czoła wyzwaniu, albo jak najszybciej dotrzeć do bezpieczeństwa.

Organizm produkuje większe ilości substancji chemicznych: kortyzolu, epinefryny i noradrenaliny. Wywołują one następujące reakcje fizyczne:

zwiększone ciśnienie krwi

zwiększoną gotowość mięśni

pocenie się

czujność

Wszystkie te czynniki poprawiają zdolność człowieka do reagowania na potencjalnie niebezpieczną lub wymagającą sytuację. Noradrenalina i adrenalina powodują również szybsze bicie serca.

Czynniki środowiskowe, które wywołują tę reakcję, nazywane są stresorami. Przykładami mogą być hałasy, agresywne zachowania, pędzący samochód, przerażające momenty w filmach, a nawet wyjście na pierwszą randkę. Uczucia stresu mają tendencję do zwiększania się wraz z liczbą stresorów.

Według corocznego badania stresu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) w 2018 roku, średni poziom stresu w Stanach Zjednoczonych wynosił 4,9 w skali od 1 do 10. Badanie wykazało, że najczęstszymi stresorami były zatrudnienie i pieniądze.

Skutki fizyczne

Stres spowalnia niektóre normalne funkcje organizmu, takie jak te, które wykonuje układ trawienny i odpornościowy. Organizm może wtedy skoncentrować swoje zasoby na oddychaniu, przepływie krwi, czujności i przygotowaniu mięśni do nagłego użycia.

Podczas reakcji stresowej ciało zmienia się w następujący sposób:

wzrasta ciśnienie krwi i puls

oddychanie przyspiesza

układ trawienny zwalnia

zmniejsza się aktywność immunologiczna

mięśnie stają się bardziej napięte

zmniejsza się senność z powodu podwyższonego stanu czujności.

To, jak dana osoba reaguje na trudną sytuację, określa wpływ stresu na ogólny stan zdrowia. Niektóre ludzie mogą doświadczać kilka stresorów w rzędzie lub na raz bez to prowadzi surową reakcję stresu. Inni mogą mieć silniejszą reakcję na pojedynczy stresor.

Osoba, która czuje, że nie ma wystarczających zasobów, aby sobie poradzić, prawdopodobnie będzie miała silniejszą reakcję, która może wywołać problemy zdrowotne. Stresory wpływają na jednostki w różny sposób.

Niektóre doświadczenia, które ludzie ogólnie uważają za pozytywne, mogą prowadzić do stresu, np. urodzenie dziecka, wyjazd na wakacje, przeprowadzka do lepszego domu czy awans w pracy.

Powodem tego jest fakt, że zazwyczaj wiążą się one ze znaczącą zmianą, dodatkowym wysiłkiem, nowymi obowiązkami i potrzebą adaptacji. Często też wymagają od osoby podjęcia kroków w nieznane.

Osoba może na przykład cieszyć się na wzrost wynagrodzenia po awansie, ale zastanawiać się, czy poradzi sobie z dodatkowymi obowiązkami.

Utrzymująca się negatywna reakcja na wyzwania może mieć negatywny wpływ na zdrowie i szczęście.

Na przykład przegląd badań z 2018 roku znalazł związki między stresem związanym z pracą a chorobą wieńcową. Mimo to autorzy nie mogli potwierdzić dokładnych mechanizmów, poprzez które stres powoduje chorobę wieńcową.

W innej literaturze wykazano, że osoby, które postrzegają stres jako mający negatywny wpływ na ich zdrowie, mogą być narażone na wyższe ryzyko choroby wieńcowej niż osoby, które tego nie robią.

Jednak bycie bardziej czujnym na skutki stresu może pomóc osobie skuteczniej nim zarządzać i lepiej sobie radzić.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *